obec
Kuničky
Jihomoravský kraj
Oficiální stránky obce
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
vyhláška odpady 2018.pdf 15.3.2018
    
   

 

Rok 2017

Název vyhlášky Účinnost
vyhláška 12017.pdf 1.4.2017
    
   

 

Rok 2016

Název vyhlášky Účinnost
Vyhláška 2016.pdf 15.2.2016
Vyhláška 22016 - noční klid.pdf 1.1.2017

 

Rok 2015

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Kuničky č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálních odpadů a nakládání se stavebním materiálem 27.3.2015

 

Rok 2013

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č 01/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2013

 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška Obce Kuničky č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ukončena

 Rok 2005

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Kuničky č. 1/2008 o zákazu volného pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích obce Kuničky

6.8.2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ukončena
Obecně závazná vyhláška Obce Kuničky č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 4/2004, Požární řád obce 14.6.2005
Obecně závazná vyhláška Obce Kuničky č. 2/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků k zajištění veřejného pořádku

1.7.2005

Obecně závazná vyhláška Obce Kuničky č. 3/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

1.7.2005

Obecně závazná vyhláška Obce Kuničky č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ukončena

Obecně závazná vyhláška Obce Kuničky č. 5/2005, O ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, ČISTOTY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZELENĚ

27.6.2005

Rok 2004

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška obce Kuničky č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - UKONČENÁ PLATNOST ukončena
Obecně závazná vyhláška obce Kuničky č. 2/2004, kterou se mění Vyhláška obce Kuničky o místních poplatcích č. 1/2001 01.02.2004
Obecně závazná vyhláška Obce Kuničky č. 3/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška Obce Kuničky č. 1/2003 o zákazu volného pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích obce Kuničky a kterou se ruší obecně závazná vyhláška Obce Kuničky č. 2/2003 o veřejném pořádku v obci Kuničky. 15.04.2004
Požární řád obce 15.11.2004
Vyhláška obce Kuničky č. 5/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňován komunálních odpadů

ukončena

Rok 2003

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška Obce Kuničky č. 1/2003 o zákazu volného pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích obce Kuničky

ukončena

Obecně závazná vyhláška Obce Kuničky č. 2/2003 o veřejném pořádku v obci Kuničky ukončena
Vyhláška obce Kuničky č. 4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ukončena

Vyhláška obce Kuničky č. 5/2003 o veřejném pořádku v obci ukončena

Rok 2002

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška Obce Kuničky č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů vznikajících na katastrálním území obce Kuničky, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 27.3.2015 ukončeno

Rok 2001

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška Obce Kuničky o místních poplatcích č. 1/2001

01.12.2001

Rok 2000

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška Obce Kuničky č. 6/2000 o cenách za pronájem kulturního domu

13.11.2000

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkác

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: